Współpraca z firmą MabaBud

Poznaj etapy współpracy z nami

1. Etap początkowy

Pierwszym etapem współpracy z firmą Mababud jest szczegółowe ustalenie zakresu prac z Inwestorem do wykonania remontu wnętrz lub wykończenia wnętrz nowego lokalu i na podstawie tych danych wykonujemy dokładny kosztorys ofertowy. Przy remontach wnętrz przed wykonaniem wyceny konieczna jest nasza wizyta w tym lokalu do ustalenia stanu obecnego i do wykonania niezbędnych obmiarów. W przypadku mieszkań deweloperskich do wykonania kosztorysu potrzebny jest zwymiarowany rzut deweloperski tego lokalu i ustalenie zakresu prac drogą telefoniczną lub na spotkaniu z Inwestorem. Jeżeli Inwestor jest w posiadaniu wykonanego już technicznego projektu wnętrza przez architekta dla danego lokalu na jego podstawie wykonujemy kosztorys ofertowy. W przypadku, gdy Inwestor zainteresowany jest wykonaniem projektu wnętrza lokalu – polecamy swojego architekta wnętrz do wykonania takiego projektu wnętrza i po jego wykonaniu firma Mababud na podstawie tego projektu wykonuje wycenę, czyli kosztorys ofertowy obejmujący zakres prac z tegoż projektu.

2. Umowa

Kolejnym etapem po wykonaniu kosztorysu ofertowego i po jego ewentualnej akceptacji ze strony Inwestora – jest obopólne ustalenie dogodnego terminu rozpoczęcia robót oraz terminu ich zakończenia – są to orientacyjne terminy. Po tych ustaleniach zostaje podpisana obustronna Umowa i zostają przekazane klucze, pilot do miejsca postojowego w garażu, kody do wejścia lub pestki, przynależne do tego przedmiotowego lokalu.

3. Realizacja umowy

Rozpoczynamy prace zgodnie z ustalonym terminem rozpoczęcia w Umowie. Naszym priorytetem jest jakość i dokładność wykonanych prac oraz satysfakcja Inwestora zarówno z wykonanych prac jak i ze współpracy z naszą firmą. Firma Mababud dokonuje sukcesywnego zakupu materiałów pomocniczych na rzecz i w imieniu Inwestora. Natomiast zwykle Inwestor sam we własnym zakresie dostarcza na budowę materiały podstawowe np.: płytki gresowe, armaturę sanitarną, panele podłogowe lub parkiet, ościeżnice i drzwi, oprawy oświetleniowe, itp... Nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi lub wykończeniowymi sprawuje przedstawiciel firmy Mababud i ewentualnie dany architekt, jeżeli uzgodnione zostały z Inwestorem nadzory autorskie lub Inwestorskie. Wykonane prace są rozliczane kosztorysem roboczym w cyklu miesięcznym. Po kompletnym zakończeniu robót następuje końcowy odbiór ich wykonania przez Inwestora lub z udziałem architekta sprawującym nadzór autorski nad wykonanymi robotami remontowymi lub wykończeniowymi danego wnętrza. Po w/w odbiorze wykonanych robót następuje końcowe rozliczenie z Inwestorem.

Scroll to Top