Andrzej Wójcik Doradca Zarządu Banku

19 maja 2001 r.

Z prawdziwą przyjemnością mogę zarekomendować Pana Mirosława Bałuka, który wraz ze swoimi współpracownikami wykonywał dla mnie prace adaptacyjne i wykończeniowe w dwóch mieszkaniach o łącznej powierzchni około 200 m2.
Wszystko przebiegło spokojnie i bez potrzeby szczególnego nadzoru, a wykonane zostało z wzorową wprost starannością. Warte jest także podkreślenia, że w czasie naszej współpracy nie zdarzyło mi się nigdy w umówionym terminie czekać na próżno na p. Bałuka co – jak wiadomo – jest zjawiskiem nagminnym na naszym rynku pracy.

Scroll to Top