Fundacja Pomoc Społeczna SOS

18 kwietnia 1995 r.

Zakład Usług Malarsko-Tapicerskich reprezentowany przez Pana Mirosława Bałuka jest firmą godną polecenia i zaufania.
Zlecone przez nas prace zostały wykonane przed terminem a co najważniejsze solidnie, sprawnie i fachowo. Dodatkowe, drobne prace nie ujęte w kosztorysie były chętnie przyjmowane do wykonania i nie rzutowały na cenę usługi.
Dziękujemy pracownikom Zakładu Usług Malarsko-Tapicerskich za rzetelne i fachowe wykonanie powierzonych im prac.
Panu Mirosławowi Bałukowi dziękujemy za nieodpłatne wykonanie na rzecz fundacji „Pomoc Społeczna SOS” części prac wykończeniowych.

Scroll to Top